Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.AgiWind.pl  style="color: rgb(12, 12, 12);">i www.AgiWind.com class="MsoHyperlink"> (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i  administratorem danych jest ART Agnieszka Kucharska-Zajkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgradzkiej 10/56, 02-793 Warszawa zwana dalej Agi Wind

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ART Agnieszka Kucharska-Zajkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgradzkiej 10/56, 02-793 Warszawa.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

• poczty elektronicznej info@AgiWind.com

•         poczty tradycyjnej - ul. Belgradzkiej 10/56, 02-793 Warszawa

•         telefonu +48-691-779-315

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie: 

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży naszych produktów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. RODO)

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

•         kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

•         kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez 6 lat;

•         po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, będą przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

 

Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe)
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W szczególności dane osobowe mogą być przekazane następującym typom dostawców:

- firmie logistycznej wpierającej nasz proces logistyczny

- firmom kurierskim i pocztowym realizujących dla nas usługi przewozowe

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania opłaty i zwrotów na Państwa rzecz

- biurowi księgowemu w celu obsługi spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Twoje Prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.       prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3.       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4.       prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

5.       prawo do przenoszenia danych;

w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami: poprzez e-mail: info@AgiWind.com; telefonicznie: +48-691-779-315;

6.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o dodatkowy miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików Cookies. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies, 
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie Cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge


Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.